VRIJWILLIGERS PROJECT DE ZONNEWIJZER

hulpverlening aan mensen met kanker

Diagnose kanker……….

Mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben, worden geconfronteerd met een aantal onzekerheden: de angst voor wat nu komen gaat, wat is er allemaal mogelijk. Kunnen ze nog wat voor me doen?
Het accepteren van het ziek zijn en het omgaan met deze onzekerheden vraagt veel energie, zowel lichamelijk als geestelijk.

Een groep hulpverleners heeft begin 1997 het project "hulpverlening aan mensen met kanker"opgezet.
Dit project is bedoeld om mensen die lijden aan kanker geestelijk, emotioneel en lichamelijk vanuit een open hart te begeleiden.

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor alle kankerpatiënten , ongeacht het stadium van de ziekte waarin ze verkeren. Onze begeleiding doorkruist de bestaande behandeling niet. Er wordt niet gewerkt vanuit een specifieke geloofsovertuiging.

Wat houdt het project in?

De begeleiding is vooral bedoeld om de situatie – de ziekte, de behandelingen, het leven, het eventuele sterven- beter aan te kunnen. Met andere woorden om te helpen bij de verwerking van het proces waarin men zich bevindt.
Elk mens heeft de mogelijkheid om zelf een beslissende invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zijn of haar leven. Hoe kun je er opnieuw zin aan geven? Uitkomen voor je diepste gevoelens is niet altijd gemakkelijk.
De hulpverleners zijn er in de eerste plaats om te luisteren naar de noden van deze mens. Samen stil zijn, een gesprek of een arm om je heen als steun op je weg. We hebben niet de pretentie om te genezen, maar wel om de mens liefdevol te begeleiden. De begeleiding is individueel. Een patiënt komt op eigen gelegenheid naar de begeleiding, zolang hij of zij daartoe in staat is.
Er kunnen eventueel ook huisbezoeken worden afgesproken. De frequentie van de afspraken ligt in principe niet vast, maar wordt afgestemd op de individuele behoefte. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de patiënt en van de begeleider.

Hoe kwam dit project tot stand?

In het verleden kwam ik in mijn familie en praktijk in aanraking met jonge mensen die geconfronteerd werden met de ziekte kanker. Nu na meer dan
25 jaar in de hulpverlening heb ik al veel mensen mogen begeleiden op hun weg van leven of sterven. Voor mij is dit het mooiste werk. De band die er ontstaat door er samen te zijn, geeft zo'n geweldige draagkracht dat het alles kan doorstaan. Omdat deze begeleiding vrij intensief is en om meer mensen deze steun te kunnen bieden, hebben wij dit project opgezet.

Wat zijn de kosten?

De begeleiding gebeurt door hulpverleners die een training hebben gehad en zich vrijwillig voor het project inzetten. Dankzij de giften van verschillende sponsoren kunnen de activiteiten worden bekostigd.
De patiënten die gebruik willen maken van de begeleiding betalen alleen de reiskosten van de begeleider.

Wat kan de begeleiding betekenen?

Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde weg te gaan die soms heel moeilijk kan zijn. Niemand weet hoe diep een mens strijdt of lijdt.
Wij kunnen ondersteuning bieden in dit proces, zodat je het niet helemaal alleen hoeft te doen.

Het volgende gedicht illustreert de bedoeling van de hulpverleners:

Gedicht op tekening

Soms kan een crisis je wanhopig maken, maar je kunt ook dichter tot jezelf komen en krachten ontdekken waarvan je nooit wist dat je ze had.
Zo kun je sterker uit een proces komen. Dan is ziekte geen einde meer, maar een nieuw begin.

Hoe kunt u deelnemen aan dit project?

Wilt u deelnemen aan het project? Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt bellen naar telefoonnummer 0475 331841 voor informatie en of begeleiding. Wij staan u graag te woord.

Wilt u het project financieel ondersteunen? Maak dan u bijdrage over op rekeningnummer
IBAN: NL 02 RABO 0118 6418 83 t.n.v. G.F. van den Berg Roermond.
Project "hulpverlening aan mensen met kanker" Wij hebben u steun hard nodig.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Door het geweldige enthousiasme van de vrijwilligers kan dit project gedragen worden.
Heel bijzonder hoe ieder een eigen bijdrage heeft geleverd aan de vorm ervan.
Ik wil dan ook alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet voor dit project, heel hartelijk danken.

Tijdens ons uitstapje in 2010 hebben we een mooie vaartocht op de maas gemaakt en na afloop een gezellig samenzijn met heerlijke broodjes en soep. Ruud, dank je wel nog voor je stuurkunst.

Varen op de MaasBroodjes en soep

Uitstapje in 2012 met de vrijwilligers naar de kasteeltuinen in Arcen. Het was een heel gezellig dagje.

OoievaarWafelsBloesemOp het vlot

Ik zeg het met onze bloemen

Ik voel me zeer vereerd dat ik deze eerste prachtige gedichtenbundel mag aankondigen.
In het jaar 2007 werd bij Annie Nissen kanker geconstateerd .In het verleden had ze al eens een mooi troost gedicht voor onze nieuwsbrief geschreven. Toen ik haar beter leerde kennen, kwam ik tot de ontdekking dat ze wel over hele bijzondere kwaliteiten beschikte. Ik heb haar over de streep kunnen trekken om hier meer mee te gaan doen en deze bundel is het resultaat.

Een mooi geschenk voor uzelf maar ook voor allen die u een warm hart toedraagt.
Uitgave in 2011
ISBN/EAN nummer 978-90-816568-1-8
€ 11,50
Te bestellen via nummer 06 24 65 5089

Afscheid

Inmiddels is dit de tweede bundel van Mevr. Nissen.

We hadden al eens over meerdere gedichten bundels gesproken.
En toen de artsen niets meer voor haar konden doen besloten we een laatste bundel te creëren. We kozen voor het thema AFSCHEID.
Deze schitterende bundel hebben we op 3 nov. 2012 gepresenteerd.
Zo bijzonder dat ze het resultaat nog mee kon maken. Ik ben haar kinderen dan ook zeer dankbaar dat ze het laatste deel mee vorm wisten te geven. En dan natuurlijk onze grafische vormgever die er een prachtig geheel van wist te maken.

Ook deze bundel is een absoluut mooi geschenk. Ik weet zeker dat velen hier veel kracht uit putten.
Uitgave oktober 2012
ISBN/EAN nummer 978-90-816568-0-1
€ 13,50
Te bestellen via nummer 06 24 65 50 89

Afscheid

 

Dank

Ook een groot dank je wel voor alle donaties die wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.
Wilt u ook meewerken als vrijwilliger aan dit project neemt u dan contact met ons op. Wij zoeken momenteel iemand voor de P.R.

 

Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief Thumbnail
Download de Zonnewijzer Nieuwsbrief nummer 4 - 2011 (PDF, 1,64MB)

 

Nieuwsbrief Thumbnail
Download de Zonnewijzer Nieuwsbrief nummer 3 - 2010 (PDF, 4MB)

 


Download de Zonnewijzer Nieuwsbrief nummer 2 - 2009
(PDF, 1,34MB)


Terug