-

Telefonisch bereikbaar: 0475-331841

OPLEIDING

TRAINERSOPLEIDING,
Je kunt je leven helen, naar het boek van Louise Hay

Deze trainersopleiding is bedoeld voor al diegene die de filosofie van Louise Hay een warm hart toedragen.

Tijdens deze training word je opgeleid om zelfstandig de basistraining “je kunt je leven helen” aan groepen te geven. In de tussenliggende periode werkt iedere cursist met een zelf samengestelde groep van minstens drie personen. In ieder weekend staat er een thema centraal en worden de evaluaties besproken. De theoretische overdracht van de lesstof voor de basistraining komt uitvoerig aan bod en er is aandacht voor didactische vaardigheden, zodat je inzicht krijgt in je eigen sterktes en zwaktes.

Aan het eind ontvang je een certificaat en wordt tegen een geringe vergoeding ook jouw naam in de boeken van Louise Hay vermeld.
Het doel van deze opleiding is mensen helpen op hun weg van bewust worden. Leren ervaren dat we het leven zelf vorm kunnen geven. Louise Hay zegt in haar boek; “ Zelfwaardering en zelfacceptatie zijn de sleutels tot positieve veranderingen”.  In haar opdracht in het boek schrijft ze de mooie woorden: “Moge deze gift je helpen de plaats binnenin je te vinden waar je je eigenwaarde kent, dat deel van je dat pure liefde en zelfwaardering is.
Masasru Emoto schrijft in zijn prachtige boek: “Woorden die met vastberadenheid worden uitgesproken bezitten een grote kracht”. “ De geest van woorden bezitten het vermogen om ons hele bestaan te beïnvloeden en daarmee een bijdrage te leveren aan de wereldvrede. De kracht van affirmaties is oneindig groot.”
En zoals Louise Hay ook zegt; “ gedachten zijn krachten en deze kunnen we veranderen.”
Dit leren inzien, dit gaan begrijpen, geeft je zoveel rijkdom. Want de wijze waarop je iets zegt, doet of denkt maakt al zoveel uit. Het zijn de kleine dingen waarmee we ons dagelijkse leven zoveel mooier kunnen maken.

En daar wil ik je graag in begeleiden.

GrootsheidOvertuigingenVerantwoordingWerken

WELKE THEMA'S KOMEN AAN BOD

WEEKEND 1: GEDACHTEN ZIJN KRACHTEN.

Kennismaken. Beginsituaties in groepen en wat heb jij nodig om in je eigen kracht te gaan staan. Het belang van delen. Hoe belangrijk is affirmeren? Hoe werken onze intuïtieve gedragspatronen?

WEEKEND 2: LICHAAMSBEWUSTWORDING.

De relatie tussen het mentale, het lichamelijke en het geestelijke.
Hoe neem jij de energie waar in deze gebieden? Je eigen ruimte en je weerstanden, hoe ga je daarmee om? Wat doen emoties met je lichaam en hoe beïnvloeden zij jou zijn. Welke invloed heeft ziekte op je?
Het belang van ademhalen en met eenvoudige massage technieken leren ontspannen. Luistervaardigheden en het gebruik van je zintuigen.

WEEKEND 3: DE POSITIEVE KRACHT VAN AGRESSIE.

Welke invloed hebben oude patronen op je? Je weerstanden onderzoeken en zien hoe ze je positief van dienst kunnen zijn. Boosheid, seksualiteit, kritiek. Hoe van jezelf leren houden? Observatietechnieken. Waarden en normen. Interactie vaardigheden. Hoe ga je om met de lastige cursist?

WEEKEND 4: DE KWALITEIT VAN LEVEN.

De zeven stadia van healing en de verschillende dimensies van energie en bewustzijn. Hoe te communiceren. Het opzetten van je eigen bedrijfje, de boekhouding, publiciteit, en hoe verzeker je jezelf?

WEEKEND 5: DE WEG VAN HET HART.

Contact maken met wat ooit diep verborgen zat. Hoe liefdevol voor jezelf zorgen? Mededogen, acceptatie, vergeving, transformatie, gaan ervaren wat de samenhang van dit proces is.
Hoe werkt meditatie en visualisatie en is dit heilzaam voor iedereen? De functie van feedback in het communicatieproces.

WEEKEND 6: DE ROL VAN DE THERAPEUT.

Plannen maken en besluiten nemen en hoe breng je deze in kaart. Het overdragen van kennis.
Je houding, afstand/nabijheid, cliënt/vriend, energiek/opbranden. Hoe ga jij met jezelf om? Leiderschap.

WEEKEND 7: ZUIVERINGSRITUELEN EN DE UITDAGING NU.

Kernkwaliteiten en valkuilen. Hoe rond je de samenkomsten met je groepje af? Wat kunnen zuiveringsrituelen betekenen? De eindevaluatie EN de uitdaging nu.

Toelatingseisen: Je hebt de basiscursus voltooid bij een trainer genoemd in de boeken van Louise Hay.

Tijden: 7 weekenden 1x per maand zaterdag en zondag van 10.00-12.30 en 14.00-16.30 uur.
Wanneer u de training individueel volgt zijn het 7 zaterdagen.

Data in overleg     

VRAAG VRIJBLIJVEND DE FOLDER AAN VOOR DATA EN PRIJZEN

1995 Louise Hay in Nederland

1995, Louise Hay in Nederland

Terug